TT Mã HH Loại VL Độ dày Tiêu chuẩn Kích cỡ Kích thước Dv tính Số lượng/Tồn kho Đơn giá Thành tiền Thao tác